TRUYỀN THÔNG VỀ LARVAYUM

TRUYỀN THÔNG

“Biến” rác thải hữu cơ thành gà và trứng gà - Phụ Nữ Online

Vừa qua, Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam cùng doanh nghiệp xã hội Green Connect ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Xử lý rác hữu cơ thành gà và trứng gà” với mục tiêu chuyển chất thải hữu cơ thành thức ăn chăn nuôi gà và sản xuất trứng gà.

Nuôi gà nhân đạo bằng sản phẩm từ kinh tế tuần hoàn - TheLEADER

Mondelēz Kinh Đô vừa qua đã ký kết hợp tác với doanh nghiệp xã hội Green Connect ứng dụng giải pháp tuần hoàn, đưa rác thải hữu cơ thành thức ăn chăn nuôi gà và sản xuất trứng gà.

Mondelez Kinh Đô hỗ trợ dự án 'Xử lý rác hữu cơ thành gà và trứng gà' - Báo Tiên Phong

Vừa qua, Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam cùng với Công ty Cổ phần Green Connect ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Xử lý rác hữu cơ thành gà và trứng gà”. Với mục tiêu chuyển chất thải hữu cơ thành thức ăn chăn nuôi gà và sản xuất trứng gà, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2023, với tổng ngân sách là 30.000 USD (700 triệu đồng).

Doanh nghiệp dùng ruồi lính đen xử lý rác hữu cơ nhận gói tài trợ 10.000 USD - Markettimes

Dự án Larva Yum đưa ra giải pháp tận dụng mô hình ruồi lính đen để xử lý rác hữu cơ thành những sản phẩm mang giá trị cao cho bà con nông dân và tạo tác động tốt đến môi trường. Đây là một trong hai dự án nhận được gói tài trợ trị giá 10.000 USD và lọt vào vòng tiếp theo của Chương trình Impact Chapter: Vietnam - Thúc đẩy Kinh doanh tạo tác động.

MỘT SỐ BÀI BÁO KHÁC

KÝ KẾT CÙNG MONDELEZ KINH ĐÔ

English version: Click here

Một dự án của Doanh nghiệp xã hội Green Connect.

viVietnamese