Xử lý rác hữu cơ thành gà và trứng gà – Tuổi trẻ online

Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam và Mondelez International’s Sustainable Futures đã tài trợ mô hình xử lý rác hữu cơ ứng dụng ấu trùng ruồi lính đen nhằm giúp giảm lượng rác hữu cơ tại TP.HCM.

Mondelez Kinh Đô và Mondelez International’s Sustainable Futures tài trợ kinh phí phát triển dự án “Xử lý rác hữu cơ thành gà và trứng gà”

Dự án do Green Connect triển khai, dự kiến có thể giúp giảm lượng rác hữu cơ tại TP.HCM thông qua việc thu gom các phế phụ phẩm và ứng dụng mô hình ủ men vi sinh và cho ấu trùng ruồi lính đen “ăn” rác thải hữu cơ này.

Sản phẩm đầu ra là ấu trùng, phân ấu trùng và các chiết xuất từ ấu trùng. Đồng thời giúp tạo ra một dòng gà và trứng gà nhân đạo (free range chicken) được nuôi từ ấu trùng ruồi lính đen và dược liệu, cám, bắp, bột, ủ cùng men vi sinh.

Tổng ngân sách bước đầu do Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam và Mondelez International’s Sustainable Futures tài trợ là 700 triệu đồng thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2023. Thông qua đó, Green Connect dự kiến có thể tăng công suất xử lý rác từ 500 kg/ngày lên 30 tấn/ngày (tương đương 5.400 tấn trong nửa năm 2022), từ đó có thể tạo ra 3.000 – 5.000 quả trứng gà hữu cơ mỗi ngày.

Dự án cũng cho phép Green Connect có thể thu gom chất thải thực phẩm từ nhà máy Bình Dương của Mondelez Kinh Đô với khối lượng từ 5 tấn mỗi tháng để chế biến thành thức ăn chăn nuôi.

Nguồn: Xử lý rác hữu cơ thành gà và trứng gà – Tuổi trẻ online

T.D.V

viVietnamese