Mondelez Kinh Đô đồng hành cùng dự án “Xử lý rác hữu cơ thành gà và trứng gà” của Green Connect – Sài Gòn Giải phóng

Vừa qua, công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam cùng với công ty cổ phần Green Connect ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Xử lý rác hữu cơ thành gà và trứng gà”. Với mục tiêu chuyển chất thải hữu cơ thành thức ăn chăn nuôi gà và sản xuất trứng gà, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2023.

Trong chương trình hợp tác này, công ty Mondelez Kinh Đô cung cấp kinh phí là 30.000 USD cho Green Connect để phát triển dự án.

Thông qua đó, Green Connect dự kiến có thể tăng công suất xử lý rác từ 500 kg/ngày lên 30 tấn/ngày (tương đương 5.400 tấn trong nửa năm 2022), từ đó có thể tạo ra 3.000 –5.000 quả trứng gà hữu cơ mỗi ngày, đồng thời giúp giảm giá thành cho sản phẩm trứng gà nhân đạo không sử dụng chuồng lồng. 

Theo ông Bùi Khánh Nguyên, giám đốc Truyền thông và Đối ngoại công ty Mondelez Kinh Đô, dự án ý nghĩa này cũng sẽ góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, giúp tạo ra giá trị dài hạn cho doanh nghiệp, môi trường, xã hội, và góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu dài hạn của Mondelez Kinh Đô là doanh nghiệp sản xuất thức ăn nhẹ phát triển bền vững tại Việt Nam.

Nguồn: Mondelez Kinh Đô đồng hành cùng dự án “Xử lý rác hữu cơ thành gà và trứng gà” của Green Connect – Sài Gòn Giải phóng

THÁI ANH

viVietnamese